12/15/08

Ω Έλατο

..Ω Έλατο, εμένα μ'αρέσει το πεύκοοοοο
...γι αυτό θα σε κάψω.